carport vergunning

Een carport: vergunning nodig of niet? De 40 m² regel.(Belgïe)

Voor zover de oppervlakte van de werken in totaal 40 m² beslaat en andere randvoorwaarden zijn vervuld, volstaat een meldingsplicht aan de gemeente.
Deze 40 m² beslaat zowel bestaande en nieuwe constructies samengenomen. Staat er al een tuinhuis van 10 m², dan mag u dus nog een vrijstaande carport zetten van 30 m². Zodra u de oppervlakte van 40 m² overschrijdt, moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, ongeacht of de carport nu vrij staat dan wel tegen aan de gevel wordt gebouwd.

Een carport bouwen zonder vergunning.De bouwheer meldt per aangetekende brief (aan de hand van een daartoe bestemd formulier, samen met een beperkt dossier) de bouw van de carport aan de gemeente.
Uiteraard zal de gemeente steeds kunnen controleren of de gemelde handeling niet in strijd is met bepaalde voorschriften, zoals verkavelingvoorschriften, algemene en bijzondere plannen van aanleg, enz. Als u niet zeker bent of er dergelijke bepalingen van kracht zijn op het perceel waar u van plan bent een carport te bouwen, kunt u alle nodige informatie opvragen bij de gemeente. Het is aangewezen om u vooraf goed te informeren om niet voor verrassingen te staan. Tot slot kan elk werk, ook al is er geen vergunning voor nodig, onderworpen zijn aan bepaalde voorschriften, bv de afstand tot uw buur of de hoogte van uw carport.
De werken moeten eveneens aan een aantal voorwaarden voldoen: bijvoorbeeld, de carport moet geplaatst worden binnen een straal van 30 m van de woning.

Antwoordtermijn van de gemeenteEr gelden een aantal termijnen voor de verwerking van de aanvragen. De termijn gaat in vanaf het ogenblik dat u een attest van de gemeente hebt gekregen dat uw dossier volledig is. De gemeente moet dit attest binnen de 14 kalenderdagen afgeven voor zover het dossier effectief volledig is. Leeft de gemeente de termijn niet na, dan begint de termijn voor de behandeling van de aanvraag alsnog te lopen vanaf een bepaalde tijd na de indiening van die aanvraag. Zo start de termijn in Vlaanderen hoe dan ook uiterlijk 30 dagen na de indiening van de aanvraag. Als de gemeente geen beslissing heeft genomen binnen de voorziene termijn, wordt dit gelijkgesteld met een afwijzing!

Nieuwe regel in voege sedert 1 december 2010Deze nieuwe regels voor het Vlaamse Gewest gingen in vanaf 1 december 2010. De achterliggende bedoeling is om gemeenten meer tijd te gunnen om dossiers met een grotere ruimtelijke impact te behandelen.

Carports & overkappingen

Sitemap

Carports & overkappingen opendeurdagen 18/03/2019

Opendeurweekend Kortingsactie Carports Terrasoverkappingen Nipacostorme

Carports & overkappingen opendeurdagen 13/03/2019

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zetten onze verdelers van carports en overkappingen hun deuren open!