Een stedenbouwkundige vergunning benodigd?

Mag ik zomaar mijn Aluvida-carport plaatsen zonder vergunning?


EEN GARAGE OF CARPORT BOUWEN


In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen.

Vanaf 1 december 2010: Vrijstelling voor losstaande garages of carports


Er geldt vanaf dan, onder voorwaarden, een vrijstelling van vergunning voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen (tuinhuis, zwembadhuisje, losstaande garage of carport en andere losstaande bijgebouwen) die niet hoger zijn dan 3 meter. Per woning kan maximaal 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen vrijgesteld worden. Ook alle bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend. Om vrijgesteld te kunnen worden moeten de losstaande bijgebouwen:
 • volledig binnen 30 meter van de woning opgetrokken worden
 • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
 • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven.
 • in de achtertuin tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen.

  De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan in de 5 meter brede strook langs waterlopen.

  De bouw van een losstaande garage of carport mag niet strijdig zijn met:
 • lokale plannen (gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg)
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  Uitzondering: de gemeente kan een lijst maken met plannen en verkavelingsvergunningen waarbinnen de vrijstellingsregeling wel geldt, ook al is dit strijdig met de plannen of verkavelingsvoorschriften in kwestie.

  Vanaf 1 december 2010: Meldingsplicht voor aangebouwde garages en carports


  Voor veranda's, aangebouwde garages, aangebouwde carports, bijkeukens... met een maximale hoogte van 4 meter kan de vergunningsplicht vanaf 1 december 2010 vervangen worden door de meldingsplicht.

  Binnen de meldingsplicht geldt een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen (inclusief veranda's en aangebouwde garages en carports) moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

  De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen die
 • niet hoger zijn dan 4 meter
 • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen
 • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven
 • in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven

  Als het hoofdgebouw tot tegen de perceelsgrens is gebouwd, geldt dat ook het bijgebouw tot op de perceelsgrens mag reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden
  Maar ook de voorwaarden van verkavelingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), gewestplan en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) moeten gerespecteerd worden. Dit betekent dat een melding bijvoorbeeld niet mogelijk is bij zonevreemde woningen.

  Is een architect nodig?


  Er is geen architect nodig als de garage/carport aan al de volgende voorwaarden voldoet:
 • kleiner dan 30 vierkante meter (vanaf 1 december 2010 40 vierkante meter)
 • kroonlijsthoogte beperkt is tot 3 meter
 • nokhoogte van maximaal 4,50 meter
 • de werken mogen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen.

  Welk aanvraagformulier gebruikt u?
 • Geen architect nodig? Gebruikt u het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling. Een aanstiplijst over de eenvoudige dossiersamenstelling vindt u hier.
 • Wel een architect nodig? Dan wordt het dossier samengesteld volgens de uitgebreide dossiersamenstelling. Dit is normaal het werk van de architect. Een aanstiplijst over de uitgebreide dossiersamenstelling vindt u hier.
  Eenvoudige dossiersamenstelling:
 • Aanvraagformulier bij eenvoudige dossiersamenstelling (word-document)
 • Aanstiplijst bij eenvoudige dossiersamenstelling (word-document)
  Uitgebreide dossiersamenstelling:
 • Aanvraagformulier bij uitgebreide dossiersamenstelling (word-document)
 • Aanstiplijst bij uitgebreide dossiersamenstelling (word-document)

  VERGUNNING NODIG? WELKE WEG VOLGT UW DOSSIER?


  Dit hangt af van de ligging van uw grond.

  Meestal kan de gemeente (het schepencollege) snel en zelfstandig een beslissing over uw aanvraag nemen. Soms is een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Soms moeten ook adviezen van andere administraties worden ingewonnen. Stel bijvoorbeeld dat uw grond paalt aan een spoorweg, dan zal de gemeente het advies van de NMBS inwinnen.

  De gemeente zal dan uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:
 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...)
 • de goede plaatselijke ordening.

  Vergeet niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.
 • Een stedenbouwkundige vergunning benodigd?

  Sitemap

  Carports & overkappingen opendeurdagen 18/03/2019

  Opendeurweekend Kortingsactie Carports Terrasoverkappingen Nipacostorme

  Carports & overkappingen opendeurdagen 13/03/2019

  Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zetten onze verdelers van carports en overkappingen hun deuren open!